Podmínky použití / licence

PŘED POUŽÍVÁNÍM TÉTO STRÁNKY NEBO STAŽENÍM FOTOGRAFIÍ SI PROSÍME POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY. POUŽÍVÁTE-LI TUTO STRÁNKU, PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE JSOU VÁM PODMÍNKY ZNÁMY A ŽE S NIMI SOUHLASÍTE. V PŘÍPADĚ, ŽE NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI, PROSÍME, NEPOUŽÍVEJTE TUTO STRÁNKU.


VLASTNÍK STRÁNKY


Majitelem a provozovatelem této stránky je Česká televize. Celý obsah této stránky, který zahrnuje texty, grafiku, fotografie, ilustrace a software („Obsah“), je ve vlastnictví České televize nebo jejích licenčních a obsahových dodavatelů a je chráněn právem autorským.


POUŽITÍ FOTOGRAFIÍ


Vymezení pojmů

Pojem „Fotografie“ zahrnuje všechny fotografie, snímky nebo jiné materiály chráněné autorskými právy v digitální podobě a jakékoliv textové informace s nimi související (obsahují také legendy a dodatky) obsažené na této stránce, stejně jako fotografie viditelně nebo elektronicky označené ochranným znakem nebo fotografie se sníženým rozlišením („fotografie s vodoznakem“, „fotografie bez vodoznaku“). Česká televize Vám umožňuje vyhledávat, prohlížet a používat fotografie jedině v souladu s níže uvedenými podmínkami, použití nad rámec těchto podmínek je možné jen se svolením České televize. Česká televize si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit vaše oprávnění k prohlížení, stahování, používání fotografií a informací dostupných na této stránce. Předem vás upozorňujeme, že v okamžiku zrušení Vašeho oprávnění již nemůžete používat žádné naše materiály.


Licence k fotografiím

Všechny fotografie nabízené fotobankou České televize jsou v licenci Rights Managed. Jedná se o druh licencování fotografií, kdy se cena stanovuje na základě konkrétního způsobu užití. Při objednávání tedy musíte uvádět každé konkrétní užití daného snímku (do časopisu, na obal knihy, CD, DVD atd.).


Povolené použití náhledových fotografií

Česká televize Vám umožňuje stahování náhledových fotografií (tzn. fotografií v nízkém rozlišení) na Váš počítač a jejich používání v tomto počítači na tvorbu návrhů pro posouzení klientem, posouzení uvnitř společnosti a na testování.


Nepovolené použití náhledových fotografií

Nemáte oprávnění používat fotografie v žádném výsledném produktu distribuovaném vaší společností anebo mimo ni, nebo na veřejnosti. Také nemáte oprávnění na on-line distribuci nebo další šíření prostřednictvím jiného distribučního systému. Nemáte oprávnění k odstranění nebo porušování copyrightů nebo jiných ochranných znaků, které fotografie obsahují, odstranění informací v legendách nebo v jakýchkoliv jiných materiálech zobrazených na této stránce.

Kromě výše uvedených oprávnění k používání fotografií vám Česká televize neposkytuje žádná další práva.


Neoprávněné použití

Fotografie nesmí být použity jako součást loga, registrované obchodní známky nebo obchodní značky. Je vyloučeno používání fotografií pro pornografické účely, urážlivé, nebo hanlivé materiály nebo nezákonné účely. Neoprávněné použití opravňuje Českou televizi domáhat se ochrany dle Zákona o právu autorském a práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních předpisů.


Česká televize si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek používání bez upozornění.
© Copyright 2007 Česká televize. Všechna práva vyhrazena.