Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vznikající při využívání služeb a nákupu fotografií z Fotobanky ČT.


Vymezení pojmů

Fotobanka ČT - Fotobanka ČT je archiv jedinečných historických i současných fotografií z natáčení pořadů České, resp. Československé televize.


Webové stránkywww.fotobanka.ceskatelevize.cz, jejichž majitelem a provozovatelem je Česká televize.


Fotografie - pojem „Fotografie“ zahrnuje veškeré fotografie, snímky nebo jiné materiály v digitální podobě a jakékoliv textové informace s nimi související (obsahují také legendy a dodatky) obsažené ve Fotobance ČT.


Náhledové Fotografie – Fotografie v nízkém rozlišení opatřené ochranným znakem (vodoznakem).


Lightbox - Lightbox je nástroj sloužící k ukládání a stahování výběru Náhledových Fotografií. Zvolený výběr si můžete pojmenovat podle svých potřeb. Soubor je ukládán do vašeho počítače ve formátu ZIP. Využíváním Lightboxu se vyhnete únavnému stahování jednotlivých Fotografií. Pro přístup k tomuto nástroji je nutné být registrovaným uživatelem.


Pořad – Pořadem se rozumí audiovizuální dílo či zvukově obrazový záznam, jehož výrobcem je Česká, resp. Československá televize.


Souhlas
Využíváním služeb Fotobanky ČT poskytovaných na Webových stránkách vyslovujete svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Upozorňujeme vás, že využívání služeb Fotobanky ČT poskytovaných na Webových stránkách se řídí vždy aktuálním zněním těchto všeobecných obchodních podmínek k okamžiku využívání dané služby či uskutečnění nákupu Fotografie ve Fotobance ČT.


Registrace
Pokud chcete vybranou Fotografii zakoupit, musíte být ve Fotobance ČT registrováni a mít přiděleno své přihlašovací jméno a heslo. Pokud jste zapomněli své heslo, použijte funkci Náhrada zapomenutého hesla, a my vám zašleme na váš e-mail nové heslo, nebo nás kontaktujte.


Vyhledávání Fotografií

Každá Fotografie ve Fotobance ČT je podrobně popsána souborem klíčových slov, pomocí kterých ji lze snadno vyhledat. Klíčová slova jsou v českém jazyce s diakritikou. Vyhledávání usnadňuje možnost definovat další filtry (např. orientaci Fotografie nebo tematické výběry).
Po otevření náhledu vybrané Fotografie získáte další informace - kromě názvu Pořadu, fotografa, režiséra, všech herců zobrazených na Fotografii apod., také ceník dělený dle způsobu použití.

Zadáte-li výraz obsahující několik slov, hledají se pouze takové Fotografie, které obsahují všechna zadaná slova (logické AND).
Příklad: pohádka Janžurová vyhledá jen ty Fotografie, které mají v seznamu klíčových slov obě tato slova.

Použití tzv. operátorů:

1. Operátor AND (a zároveň – substituce znak ‘&‘ znak ‘,‘ (čárka) a znak ‘+‘):
Zadáte-li pohádka AND Janžurová vyhledá Fotografie obsahující vždy obě slova. Příklad: ‘pohádka and Janžurová‘ nebo ‘pohádka& Janžurová‘ nebo ‘pohádka, Janžurová‘ nebo ‘pohádka +Janžurová‘ mají stejnou funkci.

2. Operátor NOT (pro tento operátor neexistuje substituce):
Naopak pokud nechcete, aby výsledek obsahoval určité slovo, vložte před něj operátor NOT. Příklad: pohádka NOT osoby nalezne Fotografie z pohádek, ale vyřadí všechny Fotografie, na kterých jsou zachyceny nějaké osoby.

3. Operátor OR (pro tento operátor neexistuje substituce):
Dále můžete použít operátoru OR v případě, že si přejete najít Fotografie obsahující jakékoliv ze zadaných slov. Příklad: pohádka OR seriál nalezne všechny Fotografie z pohádek nebo seriálů.

Objednávka Fotografií

Objednávku můžete realizovat on-line na Webových stránkách (po registraci ). Jednoduše ji provedete ve 3 krocích:

1. Košík
Jednotlivé položky Fotografií můžete vkládat do košíku nebo je objednat přímo (ikona „koupit ihned tento snímek“).

2. Závazná objednávka
U Fotografie zvolte požadované použití. Zvolte, zda chcete uplatnit vložený kredit (máte-li jej). Poté klikněte na „odeslat“.

3. Dokončení objednávky
Zde máte možnost zkontrolovat a případně změnit či doplnit vaše fakturační a dodací údaje pro danou objednávku. Poté objednávku dokončete.

Dodání Fotografií

Objednané Fotografie obdržíte po uhrazení zálohové faktury do schránky svého účtu ve Fotobance ČT (download centrum). Platíte-li předplaceným kreditem, Fotografii obdržíte okamžitě po objednávce. Fotografie v plném rozlišení jsou uloženy ve formátu JPG (velikost souboru je cca 15-20MB).


Cena

Cena každé Fotografie se stanoví ve 3 sazbách dle zvoleného způsobu použití Fotografie, a to (i) na obálce novin nebo časopisu, (ii) uvnitř novin nebo časopisu, (iii) na internetových stránkách. Tento sazebník je uveden u každé Fotografie, přičemž ceny jsou včetně DPH.


Platební podmínky

1. Platba předem

Vyberte požadované Fotografie, odešlete objednávku a na základě výzvy proveďte jejich úhradu na vybraný účet ČT. V momentě, kdy obdržíme vaši platbu, je v download centru zákaznického účtu uvolněna Fotografie v plném rozlišení ke stažení a vy obdržíte daňový doklad.


2. Platba předplaceným kreditem

Máte možnost předplatit si u ČT kredit, který následně čerpáte nákupem Fotografií. Výhodou je rychlost – Fotografie v plném rozlišení získáte okamžitě po odeslání objednávky (máte-li dostatečný kredit) v kteroukoli denní či noční dobu.


Upozorňujeme, že nákup Fotografií v hodnotě bez DPH převyšující 50.000,- Kč nelze řešit prostřednictvím Fotobanky ČT. Máte-li zájem o nákup Fotografií v hodnotě převyšující 50.000,- Kč, obraťte se, prosím, na útvar Telexportu ČT; bude s vámi uzavřena písemná smlouva, která podléhá uveřejnění v Registru smluv.


Práva k použití Fotografií
Česká televize Vám uděluje svolení jakožto výrobce zvukově obrazového záznamu Pořadu ve smyslu soutěžněprávním k užití motivu Pořadu zobrazeném na Fotografii. Toto svolení se uděluje jednorázově, a to pouze pro vámi uhrazený způsob či způsoby použití Fotografie. V případě, že máte zájem o získání bližších informací ohledně licencí k Fotografiím či o jiné než nabízené možnosti použití Fotografií (kalendář, plakát, pohlednice, reklama v tisku či leták, reklamní bilboard, apod.), můžete nás kontaktovat.
Upozorňujeme, že vám Česká televize neposkytuje žádná svolení, souhlasy či oprávnění k užití autorských děl, výkonů a dalších předmětů ochrany ve vztahu k Fotografiím (dále též „licence“); tyto je zapotřebí získat od příslušných autorů, výkonných umělců a jiných nositelů práv (mj. osob, jejichž osobnostní atributy jsou zobrazeny na Fotografiích).

Použití Náhledových Fotografií
Česká televize vám umožňuje stahování Náhledových Fotografií na váš počítač a jejich užívání v tomto počítači, to však pouze pro usnadnění výběru té správné Fotografie, tj. na tvorbu návrhů pro soukromé (interní) posouzení a na testování. Nemáte oprávnění používat Náhledové Fotografie v jiném rozsahu či poskytnout toto oprávnění jiné osobě. Náhledové Fotografie tak nemohou být zejména použity v žádném vámi (či vaší společností) distribuovaném výsledném produktu.

Neoprávněné použití Fotografií
Fotografie nesmí být použity jako součást loga, registrované obchodní známky nebo obchodní značky. Je vyloučeno používání Fotografií pro pornografické účely, urážlivé, nebo hanlivé materiály nebo nezákonné účely.
Při použití Fotografie, která je podobiznou/obrazovým snímkem fyzické osoby, v rozporu se zákonem, odpovídáte za újmu způsobenou neoprávněným zásahem do osobnosti takové osoby.

Ochrana Webových stránek
Celý obsah Webových stránek, který zahrnuje texty, grafiku, Fotografie, ilustrace a software, je ve vlastnictví České televize nebo jejích licenčních a obsahových dodavatelů a je chráněn právem autorským.
Česká televize si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit vaše oprávnění k prohlížení, užívání Fotografií a informací dostupných na Webových stránkách. Předem vás upozorňujeme, že v okamžiku zrušení vašeho oprávnění již nemůžete užívat žádné naše materiály.

Kontaktní údaje
Česká televize, odd. fotoservisu, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

Infolinka: 261 137 280, e-mail: fotobanka@ceskatelevize.cz

Volba práva

Právní vztah mezi vámi a Českou televizí se řídí právním řádem České republiky.

© Copyright 2017 Česká televize. Všechna práva vyhrazena.